Pirmadienį, 10-metų iždo obligacijų pajamingumas sumažėjo 2 punktais, nepaisant to, jog tą dieną paskelbti ISM duomenys parodė sausio mėn. verslo aktyvumo padidėjimą kuris viršija vidutinius ekspertų lūkesčius. Indeksas pakilo iki 59 ir tai buvo geriau nei prognozuotas 57,1. Pagrindiniai indekso komponentai: užimtumas ir nauji užsakymai lyginant su gruodžio mėn. sumažėjo. Ataskaita buvo paskelbta 18:00 val. Maskvos laiku ir neturėjo jokios įtakos užsienio valiutų rinkai.

Šios savaitės pradžioje, Forex susidarė šiek tiek neįprastas vaizdas: doleris auga Europos valiutų atžvilgiu ir smunka jenos atžvilgiu. Pagrindinė šiuo metu rinkoje dominuojanti tema yra didelio pelningumo valiutų pardavimas (AUD, USD, GBP, NZD) prieš mažo pajamingumo valiutas. Pardavimas yra susijęs daugiau ne sau naujų pozicijų atidarymu, bet su ilgų pozicijų uždarymu žaidimų sistemoje dėl palūkanų normų skirtumo (carry trade).

Tokia trumpalaikė tendencija atrodo gana logiška, atsižvelgiant į tai, jog artėjančiame G7 susitikime gali būti diskutuojama apie spekuliacijas dėl palūkanų normų skirtumo ir ypač, dėl Japonijos valiutos silpnumo. Šis penktadienio – šeštadienio įvykis gali būti pagrindinė varomoji jėga šios savaitės rinkose. Be kitų naujienų už JAV ribų, šią savaitę didžiausias dėmesys  bus skiriamas centrinio banko susitikimams Australijoje (trečiadienį), JK ir euro zonoje (ketvirtadienį). Penktadienį – pirmadienį mes matėme tam tikrą spaudimą eurui, kuris gali būti susijęs su ilgų pozicijų uždarymu prieš G7. Faktas yra tas, kad Europos pareigūnai yra labiausiai nepatenkinti “nesąžiningu” EUR / JPY kursu, todėl euro pirkėjai šiek tiek nervuojasi susitikimo išvakarėse.

Kalbant apie palūkanų normų pozicijų tęstinį likvidavimą po G7, čia galbūt verta atkreipti dėmesį, jog nėra jokių objektyvių ekonominių prielaidų mažo pajamingumo valiutų augimui. Nepaisant to, didėjantis valiutų kursų nepastovumas, daugiausiai EUR / JPY ir GBP / JPY, gali sunaikinti palankią palūkanų normos prekybos atmosferą. Prieš susitikimą pastebime reikšmingą jenos nepastovumo padidėjimą, nes yra didelis netikrumas dėl jo rezultatų. Jei susitikimo pabaigoje nebus priimta svarbių sprendimų, rinkos dalyviai gali grįžti prie senų ir toliau “varyti” jenas į naujas žemumas.

Atsižvelgiant į tai, jog  USD / JPY nėra taip stipriai perkamas kaip EUR / JPY ir GBP / JPY, šių susikirtimų kritimas gali sukelti papildomą spaudimą  EUR / USD ir GBP / USD. Šiuo metu mes laikomės optimistiško požiūrio į USD perspektyvas, tačiau nematome priežasčių kurios galėtų padėti doleriui palikti dabartinį diapazoną (range).

Šią savaitę mes negausime jokių makroekonominių rodiklių iš JAV, kurie galėtų pakeisti ekonomikos prognozę, bet rinka klausysis pareigūnų kalbų, kurios tęsis visą savaitę. Šiandien 18:00 val. Maskvos laiku, JAV iždo sekretorius Paulson kalba Atstovų rūmų biudžeto komitete. 21:00 Maskvos laiku kalbės Čikagos federalinio rezervo banko vadovas Michael Moscow. Jo kalboje nėra klausimų ekonomikos arba pinigų politikos sferose. 21:30 val. Maskvos laiku, Federalinio rezervo pirmininkas Ben Bernanke kalbės prieš Omahos prekybos rūmus. Jo kalba vadinama “Ekonominio turto paskirstymas ”. Jau iš pavadinimo matyti, kad rinkoms nebus pasakyta nieko įdomaus. Kartu su pristatymu nebus klausimų/ atsakymų sesijos. 22:45 val. Maskvos laiku, tikimasi jog vėl pasirodys Paulson ir šį kartą prieš Senato finansų komitetą. Manoma, kad 23:30 val. Maskvos laiku San Francisko federalinio rezervo banko valdytoja Janet Yellen kalbės apie Azijos finansų krizę. Kartu su pristatymu nebus klausimų/ atsakymų sesijos.