Augimas (appreciation)- sakoma, kad valiuta “auga” kai jos kaina stiprėja atsižvelgiant į rinkos paklausą.

Arbitražas (arbitrage) – priemonės pirkimas arba pardavimas ir lygios bei priešingos pozicijos užėmimas susijusioje rinkoje siekiant pasinaudoti nedideliais kainų skirtumais tarp rinkų.

Aplink (around) – pardavėjo žargonas, naudojamas citatoje kai išankstinė (forward) priemoka (premium)/nuolaida yra beveik lygi. Pavyzdžiui, “du-du aplink” būtų verčiama į 2 taškus, į bet kurią dabartinio taško pusę.

Klausti Kurso (ask rate) – kursas, kuriuo finansinė priemonė yra siūloma pardavimui (kaip bid/ask (du skaičiai) spredas).

Turto Paskirstymas (Asset Allocation) – Investavimo praktika, dalijant įnašus į skirtingas rinkas, siekiant diversifikacijos rizikos valdymo tikslais ir/arba tikėtinos grąžos, atitinkančios investuotojo tikslus.

Back Office – Departamentai ir procesai susiję su atsiskaitymu už finansines operacijas.

Prekybos Balansas (Balance of Trade) – Šalies eksporto vertė atėmus jos importą.

Bazinė Valiuta (Base Currency) – paprastai sakant, bazinė valiuta yra valiuta, kuria investuotojas arba emitentas tvarko savo sąskaitų knygą. FX rinkose JAV doleris paprastai laikomas “bazine” kotiruočių valiuta, o tai reiškia, kad kotiruotės yra pateikiamos $1 USD vienetu už kitą poroje nurodytą valiutą. Pagrindinės šios taisyklės išimtys yra Didžiosios Britanijos svaras, euras ir Australijos doleris.

Lokių Rinka (Bear Market) – rinka išsiskiria mažinančiomis kainomis.

Pasiūlymo Norma (Bid Rate) – kursas, kurio prekeivis nori pirkti valiutą.

Pirkimo kaina/Prašyti Spredo (Bid/Ask Spread)- Skirtumas tarp pirkimo kainos ir siūlymo kainos ir plačiausiai naudojamo rinkos likvidumo mato.

Didžioji figūra (Big Figure) – pardavėjo išsireiškimas nurodant pirmuosius kelis valiutos kurso skaitmenis. Šie skaičiai retai keičiasi esant įprastiems rinkos svyravimams ir todėl pardavėjų kotiruotėse jų nėra, ypač esant dideliam rinkos aktyvumui. Pavyzdžiui USD/Yen kursas gali būti  107,30/107,35, tačiau jis būtų nustatomas žodžiu be pirmųjų trijų skaičių t.y. “30/35”.

Knyga (Book) – Profesionalioje prekybos aplinkoje “knyga” yra visų pardavėjo arba sąskaitos (desk) pozicijų bendra suvestinė.

Brokeris (Broker) – Asmuo arba įmonė, veikiantys kaip tarpininkas, suburiant pirkėjus ir pardavėjus už užmokestį arba komisinį mokestį. Priešingai, “prekeivis” įpareigoja kapitalu ir paima vieną pozicijos pusę, tikėdamasis uždirbti skirtumą (pelną) uždarydamas vėlesnės prekybos su kita šalimi poziciją.

Bretton Woods Susitarimas 1944 m. – Tai susitarimas, kuriuo buvo nustatyti fiksuoti užsienio valiutų kursai pagrindinėms valiutoms, numatytas centrinio banko įsikišimas į valiutų rinkas ir susieta aukso kaina 35  JAV doleriai už unciją. Susitarimas galiojo iki 1971 metų, kai prezidentas Nixon panaikino Bretton Woods susitarimą ir nustatė kintantį keitimo kursą pagrindinėms valiutoms.

Bulių Rinka (Bull Market) – rinka, išsiskirianti kainų augimu.

Bundesbank – Vokietijos Centrinis Bankas

Kabelis (Cable) – Prekybininko žargonas, nurodantis GBP/USD keitimo kursą. Taip ura vadinama todėl, kad kursas iš pradžių buvo perduodamas transatlantiniu kabeliu, pradedant 1800-ųjų metų viduriu.

Žvakių Grafikas (Candlestick Chart) – Diagrama, kuri nurodo dienos prekybos diapazoną, bei atidarymo ir uždarymo kainą.Jei atidarymo kaina yra didesnė už uždarymo kainą, stačiakampis tarp atidarymo ir uždarymo kainos yra užtamsintas. Jei uždarymo kaina yra didesnė bei atidarymo kaina, tada diagramos plotas nėra užtamsintas.

Centrinis Bankas (Central Bank) – Vyriausybinė arba pusiau vyriausybinė organizacija, valdanti šalies pinigų politiką. Pavyzdžiui JAV centrinis bankas yra federalinis rezervas ir Vokietijos centrinis bankas yra Bundesbank.

Čartistas (Chartist) – asmuo, kuris naudojasi diagramomis ir grafikais bei interpretuoja istorinius duomenis, norėdamas surasti tendencijas ir numatyti būsimus veiksmus. Taip pat vadinamas Techniniu Prekybininku.

Kliringas, Atsiskaitymas (Clearing) – Prekybos atsiskaitymo procesas.

Užkratas (Contagion) – Tendencija ekonominės krizės plitimui iš vienos rinkos į kitą. 1997 m. politinis nestabilumas indonezijoje sukėlė didelį jų vidaus valiutos – Rupijos svyravimą.  Iš ten užkratas išplito į kitas besiformuojančias Azijos valiutas , o tada į Lotynų Ameriką ir dabar jis vadinasi “Azijos Užkratas”

Aprūpinimas (Collateral) – Kažkas duota, kad užtikrinti paskolą arba veiklos garantija.

Komisija (Commission) – Brokerio apmokestintas sandorio mokestis.

Patvirtinimas (Confirmation) – Dokumentas, kuriuo apsikeite sandorio šalys, esantis prie sandorio jame nurodant minėto sandorio sąlygas.

Kontraktas (Contract) – standartų sandorio visuma.

Sandorio šalis (Counterparty) – Vienas iš finansinio sandorio dalyvių.

Šalies Rizika (Country Risk) – Rizika susijusi su tarpvalstybiniu sandoriu, įskatant bet neapsiribojant teisinėmis ir politinėmis sąlygomis.

Kryžminis kursas (Cross Rate) – Keitimo kursas tarp dviejų valiutų, kurios laikomos nestandartinėmis šalyje, kurioje kotiruojama ši pora. Pavyzdžiui JAV, GBP/JPY kursas bus laikomas kryžminiu kursu,  o tuo tarpu JK arba Japonijoje tai būtų vienos iš pagrindinių valiutų, kuriomis prekiaujama, poros

Valiuta (Currency) – Bet kuri pinigų forma išleista vyriausybės arba centrinio banko ir naudojama kaip teisėta mokėjimo priemonė bei prekybos pagrindas.

Valiutos rizika (Currency Risk) – tikimybė, jog valiutos kursas gali būti neigiamas.

Vienos Dienos Prekyba (Day Trading) – Nurodo pozicijas, kurios atidaromos ir uždaromos tą pačią prekybos dieną.

Prekeivis – asmuo, kuris veikia kaip sandorio vykdytojas arba jo atitikmuo. Direktoriai užsiima vieną pozicijos pusę, tikėdamiesi uždirbti skirtumą (pelną) uždarydami poziciją tolimesnėje prekyboje su kita puse. O štai priešingai, brokeris yra fizinis asmuo arba įmonė, veikiantys kaip tarpininkas, suburiant pirkėjus ir pardavėjus už mokestį arba komisinį.

Deficitas (Deficit) – neigiamas mokėjimo arba prekybos balansas.

Pristatymas (Delivery) – FX prekyba, kur abi pusės vykdo ir imasi faktinių prekiaujamų valiutų pristatymo.

Nuvertėjimas, sumažėjimas (Depreciation) -valiutos kurso kritimas dėl rinkos procesų.

Derivatyvas (Derivative) -Sutartis, kurios vertė keičiasi atsižvelgiant į susijusio ar pagrindinio vertybinio popieriaus, ateities ar kitos fizinės priemonės kainų pokyčius. Opcionas yra labiausiai paplitęs instrumentas.

Devalvacija (Devaluation) – dažniausiai oficialiai paskelbtas valiutos keitimo kurso mažinimas, tyčia ją pervertinant.  

Ekonominis Indikatorius (Economic Indicator) – Vyriausybės paskelbta statistika, kuri parodo dabartinį ekonomikos augimą ir stabilumą. Paplitęs indikatorius apima užimtumo lygius, Bendrą Vidaus Produktą (BVP), infliaciją, mažmeninę prekybą ir t.t.

Dienos Įsakymas (End Of Day Order (EOD)) – įsakymas pirkti arba parduoti už nustatytą kainą. Šie užsakymai like atviri iki prekybos dienos pabaigos, kuri dažniausiai yra 17:00  ET (rytų laikas).

Europos Ekonominė ir Pinigų Sąjunga (EPS) (European Monetary Union (EMU)) – Pagrindinis EPS tikslas – sukurti vieną Europos valiutą vadinamą Euras, kuri oficialiai pakeis nacionalines ES narių valiutas 2002 metais. 1999 metų sausio mėn. 1 d. Prasidėjo pereinamasis Euro įvedimo etapas. Dabar Euras egzistuoja kaip bankinė valiuta, o popierinės finansinės operacijos ir užsienio valiutos keitimas atliekami eurais. Šis pereinamasis periodas truks trejus metus, per tą laikotarpį Euro banknotai ir monetos pateks į apyvartą. 2002 metų liepos mėn.  1 d. EPS dalyviams teisėta mokėjimo priemonė bus tik Eurai, valstybių narių nacionalinės valiutos nustos egzistuoti. Dabartinės EPS narės yra Vokietija, Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas, Austrija, Suomija, Airija, Nyderlandai, Italija, Ispanija ir Portugalija.

EURAS – Europos Ekonominės ir Pinigų Sąjungos (EPS) valiuta. Europos valiutos vieneto (ECU) pakaitalas.

Europos Centrinis Bankas (ECB) – naujosios Europos Ekonominės ir Pinigų Sąjungos centrinis bankas.

Federalinė Indėlių Draudimo Korporacija (FDIC) – Reguliavimo agentūra, atsakinga už banko indėlių draudimo administravimą JAV.

Federalinis Rezervas (Fed) – JAV centrinis bankas

Pozicija Flat/square – Prekeivių žargonas naudojamas apibūdinti pilnai atvirkštinę poziciją, pvz. nupirkote 500 000USD, tada pardavėte 500 000 USD, kaip sukūrėte neautralią (lygią) poziciją.

Užsienio Valiutos Keitimas (Foreign Exchange) – (Forex, FX) – vienu metu perkant vieną valiutą ir parduodant kitą.

Išankstinė (Forward) – Iš anksto nustatytas užsienio valiutos  keitimo kursas, nustatant sutartį tam tikrą sutartą ateities datą, remiantis palūkanų normos skirtumu tarp dviejų susijusių valiutų.

Išankstiniai taškai (Forward points) – Pipsai pridedami arba atimti iš dabartinio valiutos keitimo kurso, kad apskaičiuoti išankstinę kainą.

Pagrindinė analizė (Fundamental analysis) – Ekonominės ir politinės informacijos analizė, siekiant nustatyti ateities pokyčius finansų rinkoje.

Ateities Sandoris (Futures Contract) – Įsipareigojimas ateities data pakeisti prekę ar priemonę už nustatytą kainą. Pagrindinis skirtumas tarp Ateities ir Išankstinio sandorio yra tas, kad ateities sandoriais paprastai prekiaujama biržoje (Keitimas- Parduodami Kontaktai – ETC), palyginys su išankstiniais sandoriais, kurie laikomi nebiržinės rinkos (Over The Counter (OTC)) sutartimis. OTC yra bet kokia sutartis, kuria NEprekiaujama biržoje.

Pavedimas galioja iki anuliavimo (Good ‘Til Cancelled Order (GTC)) – Pavedimas pirkti ir parduoti už nurodytą kainą. Šis pavedimas lieka atidarytas, kol bus užpildytas arba kol klientas atšauks.

Apsidraudimas (Hedge) – Pozicija arba pozicijų rinkinys, kuris sumažina Jūsų pagrindinės pozicijos riziką.

Infliacija (Inflation) – ekonomikos būklė, kai vartojimo prekių kainos kyla mažindamos perkamąją galią.

Pradinė marža (Initial margin) – Pradinis užstatas, rinkos dalyvių turi būti įnešamas pozicijos atidarymui kaip garantiją ateities vykdymui.

Tarpbankinė norma (Interbank rates) – Užsienio Valiutos keitimo kursai kuriuose stambūs tarptautiniai bankai lygiuojasi į kitus stambius tarptautinius bankus.

Pirmaujantys (pagrindiniai) rodikliai (Leading Indicators) – Statistikos duomenys, kurie laikoma, jog gali prognozuoti ateities ekonomikos elgesį.

LIBOR – London Inter-Bank siūlomą norma. Bankai naudojasi LIBOR kai skolinasi iš kito banko.

Ribinis nurodymas (Limit order) – nurodymas su apribojimais maksimaliai mokamai kainai arba minimaliai gaunamai kainai. Kaip pavyzdys, jei USD/YEN dabartinė kaina yra 102,00/05, tada ribinis nurodymas pirkti USD bus kai kaina bus žemiau 102. (t.y. 101,50)

Likvidumas (Liquidity) – Rinkos gebėjimas priimti stambius sandorius, su minimaliu poveikiuarba nedarant poveikio kainų stabilumui.

Likvidacija (Liquidation) – esamos pozicijos uždarymas kai  įvykdomas priešingas sandoris.

Ilga pozicija (Long position) – Pozicija, kurios vertė padidėja jei padidėja rinkos kainos.

Marža (Margin) – Reikalingas kapitalas, kurį investuotojas turi įnešti, kad pozicija būtų užtikrinta.

Maržos šaukimas (Margin call) – Brokerio arba pardavėjo prašymas suteikti papildomų lėšų arba kito užstato, kad garantuoti prieš klientą nukreiptų pozicijų vykdymas.

Rinkos Formuotojas (Market Maker) – Prekiautojas, kuris pastoviai skelbia ir statymą, ir klausia kainų bei pasiruošęs padaryti dvipusę rinką bet kuriam finansiniam įrankiui.

Rinkos Rizika (Market Risk) – Rinkos kainų pokyčių poveikis

Mark-to-Market – visų atvirų pozicijų pakartotinio įvertinimo procesas pagal dabartines rinkos kainas. Šios naujos vertės nustato maržos reikalavimus.

Atsiskaitymo terminas (Maturity) – tiekimo arba finansinio įrankio pirkimo arba pardavimo kaina.

Pasiūlymas (Offer) – Kursas, kurio prekiautojas bando parduoti valiutą.

Priešpriešinis sandoris (Offsetting transaction) – sandoris, kuriuo siekiama atšaukti arba sumažinti dalį arba visą rinkos riziką atidarytai pozicijai.

Vienas panaikina kitą nurodymą (One Cancels the Other Order (OCO)) – Dviejų užsakymų paskirtis, pagal kuriuos vykdoma vieno iš dviejų pavedimų dalis, o kito yra automatiškai atšaukiama.

Atidarytas nurodymas (Open order) – Nurodymas, kuris bus įvykdytas, jei rinka pereis prie nurodytos kainos. Paprastai siejama su Pavedimas galioja iki anuliavimo (Good ’til Cancelled Orders).

Atidaryta pozicija (Open position) -sandoris dar nepakeistas arba atsiskaityta fiziniu mokėjimu.

Nebiržinė rinka (Over the Counter (OTC)) – naudojamas apibūdinti bet kokius sandorius, kurie sudaromi ne biržoje.

Pozicijos perkėlimas nakčiai (Overnight) – Prekyba, kuri lieka atvira iki kitos verslo dienos.

Pipsai (Pips) – Skaitmenys, pridedami arba atimami iš ketvirčio sumos po kablelio, t.y. 0,0001. Dar vadinami Taškais

Politinė Rizika – vyriausybės politikos pokyčių poveikis, kuris turės neigiamą įtaką investuotojo padėčiai. 

Pozicija (Position) – Susietas tam tikros valiutos turtas..

Priemoka (Premium) – valiutų rinkose apibūdinama suma, kuria išankstinė arba ateities sandorių kaina viršija neatidėliotiną kainą.

Kainos Skaidrumas (Price Transparency) – apibūdina kainas, prie kurių kiekvienas rinkos dalyvis turi vienodą prieigą.

Kotiruotė (Quote) – nurodoma rinkos kaina, paprastai naudojama tik informacijos tikslais.

Kursas (Rate) – Vienos valiutos kaina išreikšta kitos valiutos vienetais, paprastai naudojama sandorių tikslais.

Pasipriešinimas (Resistance) – Terminas, kuris yra naudojamas techninėje analizėje, nurodant konkretų kainų lygį, analizė parodys, kad žmonės parduos.

Revalvacija (Revaluation) – valiutos kurso augimas dėl Centrinio banko veiksmų. Priešingai devalvacijai.

Rizika (Risk) – Polinkis pokyčiui, kurio tikimybė nežinoma, dažniausiai vartojama neigiama prasme neigiamam pokyčiui.

Rizikos Valdymas (Risk Management) – finansinės analizės ir prekybos metodų naudojimas siekiant sumažinti ir/arba kontroliuoti įvairių rūšių riziką.

Pozicijos Perkėlimas (Roll-Over) – Procesas, kurio metu atsiskaitymas už sandorį pereina į kitos vertės dieną. Šio proceso kaina yra pagrįsta dviejų valiutų palūkanų normų skirtumu.

Atsiskaitymas (Settlement) – Procesas, kurio metu sandoris yra įrašomas į sandorio partnerių apskaitą bei įrašus. Atsiskaitymas už valiutų sandorius gali būti susijęs su faktiniu vienos valiutos fiziniu keitimu į kitą.

Trumpoji Pozicija (Short Position) – Investavimo pozicija, kuri gauna naudos sumažėjus rinkos kainai.

Neatidėliotina valiutos keitimo sandorio kaina (Spot Price) – Esama rinkos kaina. Atsiskaitymai pagal tokius sandorius paprastai įvyksta per dvi darbo dienas.

Spredas (Spread) – Skirtumas tarp pirkimo ir pasiūlymo kainos.

Sterlingas (Sterling) – žargonas Didžiosios Britanijos Svarui.

Stop Loss Nurodymas (Stop Loss Order) – Užsakymo tipas, kai atvira pozicija yra automatiškai likviduojama už tam tikrą kainą. Dažnai naudojamas minimalizuoti nuostolius, jei rinka eina prieš investuotojo padėtį.pavyzdžiui, jei investuotojo ilgas USD yra 156,27, jie gali norėti pateikti šį nurodymą už 155,49, kuri sumažintų nuostolius, jei doleris nevertėtų, galbūt žemiau 155,49.

Paramos Lygiai (Support Levels) – Techninėje analizėje naudojama technika, kuri nurodo konkrečias kainos lubas ir žemiausią ribą, už kurią nurodytas valiutos kursas automatiškai past save pataisys. Priešingai pasipriešinimui (resistance).

Svopas (Swap) – Valiutos apsikeitimas – kai tos pačios sumos tam tikros valiutos vienalaikis pardavimas ir pirkimas išankstiniu keitimo kursu

Techninė analizė (Technical Analysis) – Pastangos prognozuoti kainas analizuojant rinkos duomenis, t.y. istorines kainų tendencijas ir vidurkius, apimtis, atvirą susidomėjimą ir t.t.

Sandoris (Tomorrow Next (Tom/Next)) – Savalaikis valiutos pirkimas ir tuo pat metu pardavimas numatant kitos dienos pristatymą.

Transakcijos Kaina (Transaction Cost) – finansinio instrumento pirkimo arba pardavimo kaina.

Sandorio Data (Transaction Date) – sandorio įvykdymo data.

Apsisukimas (Turnover) – Visų įvykdytų sandorių atsipirkimo kaina pinigine išraiška už duotą laiko periodą; apimtis.

Dvipusė kotiruotė (keitimas)(Two-Way Price) – Kai FX sandoriui nurodomos ir pirkimo, ir pasiūlymo normos.

Uptick – naujos kainos pasiūlymas už didesnę kainą nei ankstesnė.

Uptick taisyklė (Uptick Rule) – JAV galioja reglamentas, pagal kurį vertybiniai popieriai negali būti parduodami trumpomis kainomis, nebent paskutinis sandoris prieš pardavus skolų vertybinius popierius buvo mažesne kaina už kurią vykdomas trumpasis pardavimas.

JAV Pagrindinė Norma (US Prime Rate) – palūkanų norma, už kurią JAV bankai skolins savo pagrindiniams verslo klientams

Atsiskaitymo data (Value Date) – Data, kurią finansinio sandorio pusės sutaria vykdyti savo įsipareigojimus, t.y. vykdyti mokėjimus. Valiutos neatidėliotinų operacijų atvejų, vertės data paprastai yra dvi darbo dienos į priekį. Dar žinoma kaip išpirkimo data.

Svyruojanti Marža (Variation Margin) – Lėšas, kurias brokeris turi pareikalauti iš kliento pervesti kaip garantiją. Šis terminas dažniausiai yra naudojamas papildomoms lėšoms, kurios turi būti įneštos dėl nepalankaus kainos judėjimo.

Nepastovumas (Volatility (Vol)) – Statistinis rinkos kainų pokyčių per tam tikrą laiką matas.

Whipsaw – žargonas, naudojamas labai nestabilios rinkos sąlygai, kur staigius kainų pokyčius greitai seka staigūs pokyčiai

Kiemas (Yard) – Milijardo žargonas.